Menggapai Hidayah Untuk Dunia & Akhirat Yang Hasanah

Hasil resume pengajian sore tadi di Masjid Nurul Ikhlas bersama ustdaz favorit Emak Emak yaitu Ustadz Kifni.  Temanya tentang Menggapai Hidayah Untuk Dunia & Akhirat Yang Hasanah. Hidayah itu petunjuk halus yang menyampaikan pada tujuan. Apapun hidayah untuk tujuan dunia akhirat yang hasanah dapat diwujudkan melalui hidayah sbb :

1. Insting (Hidayah Al Ilhami)

” Dan jiwa serta penyempurnaan (ciptaannya), maka Alah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya ” Q.S As- Syams (ayat 7-8)

2. Panca Indra (Hidayah Al Masyair)

“Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan sepasang bibir? dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan (kebajikan dan kejahatan).

 

3. Akal Pikiran (Hidayah Al’Aqlu)

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyaai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminati pertanggungjawabannya QS Al Isra ayat : 36

Orang -orang yang akalnya tidak sempurna :

1) Orang tidur, jika kesiangan tetap sholat saja tanpa mengurangi niat sholat.

2) Orang lupa,
Jika imam lupa bacaan sholat ingatkan imam dengan mengucapkan ‘subhanallah’

3) Anak kecil, saat makan buah dipasar tidak dosa (semisal penjualnya tak tahu).

Ibadah diterima Allah jika : Tidak syirik , ikhlas dan ada ilmunya.

 

4. Agama (Hidayah Al – Adyani)

“Dan sesunguhnya kamu benar benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus” Q.S As – Syura, Ayat : 52

Beruntunglah orang yang memegang teguh agama Islam asal tidak syirik.

Siksaan syirik diancam Allah dengan diharamkannya masuk syurga.

 

5. Taufiq

“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki Nya dan Allah lebih mengetahui orang orang yang mau menerima petunjuk” Q.S Al Qashash ayat :56

Mari kita gunakan hidayah diatas agar tetap menjadi muslim yang lurus dan istiqomah.

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *