Soal UAS Kelas 2 SD Semester 1 Bahasa Jawa 2015/2016

 1. ……Haydar
  A. jenengku 
  B. omahku
  C. umurku
 2. ….pitung taun
  A. jenengku
  B. omahku
  C. umurku
 3. Supaya pinter kudu ….
  A. seneng tetulung
  B. mangan sing akeh
  C. sregep sinauGeguritan ing ngisor iki kanggo wangsulan nomer 4-6Ngluru NgelmuEsuk umun-umun
  Sikil jumangkah tumuju sekolah
  Nrajang hawa adhem
  Uga udan deres ing mangsa rendheng
  Saperlu ngluru ngelmu
  Saka bapak lan ibu guru
  Ing sekolahan
  Ora kendhat ngrungokake
  Apa wae kang diparingake
  Kabeuh bakal mupangati
  Tumrap urip ing tembe mburi
  Sanadyan abot dikaya ngapa
  Kudu dilakoni
  Kanti senengi ati
  (Buku : Aku Bisa Basa Jawa 2 hal 58)

  4. Apa irahan-irahan geguritan ing dhuwur
  A. Ing Sekolahan
  B. Ngluru Ngelmu
  C. Seneng Sekolah

  5. Wayah apa mangkat sekolah?
  A. udan deres
  B. mengsa rendheng
  C. esuk umun-umun

  6. Sekolah kudu dilakoni kanthi kepriye?
  A. senenging ati
  B. Terpaksa
  C. kanthi susah

  Jpeg

  7. Gambar gamelan ing dhuwur jenenenge
  A. siter
  B. suling
  C.kendang

  8. Gambar gamelan ing dhuwur jenenge
  A. gambang
  B. bonang
  C. kendhang

   

  Jpeg

  9. Gambar Punakawan ing dhuwur jenenge
  A. Semar
  B. Bagong
  C. Gareng

  Jpeg

  10. Gambar Punakawan ing dhuwur jenenge
  A. Semar
  B. Bagong
  C. Gareng

 

II. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung sing trep!

11. Apa kang dadi kesenenganmu? ngali
12. Dina Ahad Umar diajak Naufal mancing ing pinggir kali kewan sing biasa dipancing jenenge? iwak
13. Apa kowe seneng maca geguritan? seneng
14.  Kepriye atimu yen mangkat sekolah? seneng
15. Punakawan cacahe ana pira? 4
16. Punakawan sing irunge mancung jenenge? Petruk
17. Punakawan kang tuwa dhewe jenenge? Semar
18. Kendhang, suling, siter, lan kendhang kalebu jenise Gamelan
19. Pitakon : Sapa jenengngmu?
Wangsulan : Jenengku ALI
20. Pitakon : Apa sing dituku adhimu?
Wangsulan : Adhiku tuku jajan.

21. Sebutna jenenge-jenenge Punakawan : Bagong, Sear, Petruk, Gareng

22. Tulis nganggo tulisan latin Semar.

23. . Tulis nganggo tulisan latin Kendhang.

*Soal ditulis ulang untuk pembelajaran anak semester berikutnya 😀

 

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *